Vernieuwd bestuur Winterworld maakt zich op voor seizoen 23/24

Het bestuur van Winterworld gaf het vorig jaar al aan, er waren nog te veel losse eindjes om afgelopen kerstvakantie de ijsbaan in het centrum neer te zetten. Maar er is vertrouwen dat dit komende kerstvakantie kan gaan gebeuren! “Met een ieder die het gemist heeft en de nieuwe aanmeldingen van bestuursleden en werkgroep hebben we belangrijke gaten al weer kunnen dichten” zo geeft Martin Hoekstra, huidig penningmeester en interim-voorzitter aan.

In het bestuur mist er eigenlijk alleen nog een voorzitter. Door de komst van nieuwe bestuursleden (Inge Glotzbach als secretaris en Wenda Westerhuis als algemeen bestuurslid) is er al een voltallige bezetting.
Daarnaast zijn veel taken ondergebracht bij werkgroepen, elk met een eigen werkgroepbeheerder. Oude en nieuwe gezichten gaan deze werkgroepen invullen. Zo is Udo Komijn bereid om social media en website op zich te nemen en is nieuw-inwoner Jacqueline Colle enthousiast over de kassa-commissie.

Ervaren vrijwilligers als Thea Egger, Harry Perdaems en Wim Joosten maken deel uit van de werkgroepbeheerders, maar ook daar zijn nog enkele plekken in te vullen, zoals facilitair, koek&zopie en niet geheel onbelangrijk de werkgroep sponsoring.
De vernieuwde structuren zijn opgezet om taken toegankelijker te maken, het is niet langer nodig een bestuursfunctie te hebben om een toch zeer belangrijke sleutelpositie in de organisatie van Winterworld in te vullen.

De basis staat dan aardig stevig. Het bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat tijdens de vakanties de bezetting op en rond de baan goed op peil zal zijn. “We hebben zoveel mensen gehoord die de ijsbaan misten, dat wij denken dat er veel mensen zijn die nu bereid zijn om een paar uurtjes te komen helpen, om met dit z’n allen te kunnen volbrengen.” Oudgediende en algemeen Bestuurslid Be Wever is hiervan overtuigd.

Mochten mensen enthousiast zijn om zich aan te sluiten als werkgroepbeheerder of de functie van voorzitter op zich willen nemen, dan hoort het bestuur dit graag. Uiteraard zijn de bestuursleden ook bereid om meer te vertellen over de veranderingen en het reilen en zeilen van de ijsbaan.
Neem hiervoor contact op met Winterworld. Dit kan via info@zeewoldewinterworld.nl

Scroll naar boven